lekarz psychiatra
mapa strony psychiatry lekarz łódź lekarz łódź
piotr gałecki

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zaraz po studiach rozpocząłem pracę jako nauczyciel akademicki, na początku w Zakładzie Fizjologii Człowieka, a następie od 2002 roku w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W roku 2010 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2012 zostałem mianowany na stopień profesora nadzwyczajnego.

Psychiatrię mam zaszczyt praktykować w jednym z najlepszych zespołów terapeutycznych składających się z doświadczonych psychiatrów i psychologów. Osób z wieloletnim stażem klinicznym i praktycznym, podpartym najnowszą wiedzą naukową. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi jest obecnie jednym z najbardziej prężnych ośrodków naukowych zajmujących się psychiatrią w Polsce.

choroba schizofrenia
Zaburzenia te pojawiają się pod wpływem trudności z dostosowaniem się do nowych, często nieoczekiwanych okoliczności życiowych (np: pójście do szkoły, brak sukcesów osobistych, macierzyństwo, przejście na emeryturę/rentę, zawód miłosny, kalectwo, zmiana roli życiowej).

Zaburzenia adaptacyjne mogą być bezpośrednią konsekwencją ciężkiego stresu lub nieoczekiwanej sytuacji życiowej.

Indywidualne predyspozycje odgrywają ważną rolę w genezie i kształtowaniu objawów, które mogą być różnorodne i obejmują zwykle, następujące objawy:

 • niepewności, obawy w planowaniu przyszłości,
 • bezradności, apatii, przygnębienia,
 • zaburzeń snu,
 • nastawienia lękowego,
 • kłopoty w pracy,
 • przemijające kłopoty z koncentracją i pamięcią,
 • obniżenie libido.

Zaburzenia stresowe pourazowe (posttraumatic stress disorder, PTSD)jest to opóźniona lub/i przedłużona reakcja na wydarzenie lub sytuację stresową o wyjątkowo zagrażającym lub katastroficznym charakterze, która jest traumatyczna prawie dla każdego człowieka (np. klęska żywiołowa, wojna, gwałt, obecność przy czyjejś gwałtownej śmierci, realna groźba utraty zdrowia lub życia).

Do charakterystycznych objawów należą:

 • powtarzające się epizody przeżywania ponownego urazu psychicznego w natrętnych wspomnieniach lub/i snach,
 • poczucie odrętwienia i chłodu uczuciowego,
 • unikanie kontaktów z innymi osobami, brak zdolności do przeżywania radości,
 • unikanie sytuacji, które przypominałyby przeżyty uraz,
 • wzmożona czujność, zaburzenia snu,
 • lęk, niepokój, przygnębienie, myśli samobójcze,
 • często pojawia się kompensacyjne nadużywanie alkoholu i innych środków odurzających.

psychiatra łódź
Prywatny Gabinet Psychiatryczny ul. Kopernika 62, lok. 37 90-553 Łódź
pon. i czw. od godz. 15.00 Umawianie wizyt telefonicznie po 17.00, tel.: 508 919 768