lekarz psychiatra
mapa strony psychiatry lekarz łódź lekarz łódź
piotr gałecki

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zaraz po studiach rozpocząłem pracę jako nauczyciel akademicki, na początku w Zakładzie Fizjologii Człowieka, a następie od 2002 roku w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W roku 2010 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2012 zostałem mianowany na stopień profesora nadzwyczajnego.

Psychiatrię mam zaszczyt praktykować w jednym z najlepszych zespołów terapeutycznych składających się z doświadczonych psychiatrów i psychologów. Osób z wieloletnim stażem klinicznym i praktycznym, podpartym najnowszą wiedzą naukową. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi jest obecnie jednym z najbardziej prężnych ośrodków naukowych zajmujących się psychiatrią w Polsce.

choroba schizofrenia
Zapraszam na moją sesję na WFSBP Congress w Kioto w czerwcu 2013 ...

WFSBP Congress w Kioto WFSBP Congress w Kioto WFSBP Congress w Kioto

sesja

WFSBP Congress w Kioto WFSBP Congress w Kioto

link

Wszystko co można powiedzieć o orgazmie:

- część I
- część II

Nowa publikacja dotycząca depresji i nie tylko ...

nowe spojrzenie

Pierwsza polska monografia dotycząca niepełnosprawności intelektualnej

zobacz

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz – komentarz napisany przez lekarzy i prawnika

zobacz

Nagrody Polskiej Akademii Nauk

zobacz wręczenie nagrody

Zdjęcia z wręczenia Nagrody Polskiej Akademii Nauk

Nagroda Psychiatra Nagroda Psychiatra Nagroda Psychiatra Nagroda Psychiatra

Komentarz Psychiatric News organu Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
dotyczący badań procesów zapalnych w depresji:

zobacz komentarz

Nowe publikacje:

nowa ważna publikacja
publikacja
psychiatra łódź
Prywatny Gabinet Psychiatryczny ul. Kopernika 62, lok. 37 90-553 Łódź
pon. i czw. od godz. 15.00 Umawianie wizyt telefonicznie po 17.00, tel.: 508 919 768