lekarz psychiatra
mapa strony psychiatry lekarz łódź lekarz łódź
piotr gałecki

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zaraz po studiach rozpocząłem pracę jako nauczyciel akademicki, na początku w Zakładzie Fizjologii Człowieka, a następie od 2002 roku w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W roku 2010 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2012 zostałem mianowany na stopień profesora nadzwyczajnego.

Psychiatrię mam zaszczyt praktykować w jednym z najlepszych zespołów terapeutycznych składających się z doświadczonych psychiatrów i psychologów. Osób z wieloletnim stażem klinicznym i praktycznym, podpartym najnowszą wiedzą naukową. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi jest obecnie jednym z najbardziej prężnych ośrodków naukowych zajmujących się psychiatrią w Polsce.

choroba schizofrenia
Monografie 2014

1. Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń - link

2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz - link

3. Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym - link

4. Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych - link

Publikacje 2014

1. ASMT gene expression correlates with cognitive impairment in patients with recurrent depressive disorder. - link

2. The Glutathione System: A New Drug Target in Neuroimmune Disorders. - link

3. Vascular endothelial growth factor A gene expression level is higher in patients with major depressive disorder and not affected by cigarette smoking, hyperlipidemia or treatment with statins. - link

4. Thiol protein groups correlate with cognitive impairment in patients with recurrent depressive disorder. - link

5. Impact of oxidative/nitrosative stress and inflammation on cognitive functions in patients with recurrent depressive disorders. - link

6. Thyroid hormones association with depression severity and clinical outcome in patients with major depressive disorder. - link

7. COX-2 gene expression is correlated with cognitive function in recurrent depressive disorder. - link

8. Depression and ways of coping with stress: a preliminary study. - link

9. The emerging role of autoimmunity in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/cfs). - link

10. Working memory impairment as a common component in recurrent depressive disorder and certain somatic diseases. - link

11. Correlations between working memory effectiveness and depression levels after pharmacological therapy. - link

12. Subjective evaluation of symptoms and effects of treatment and the intensity of the stress and anxiety levels among patients with selected diseases of the skin and gastrointestinal tract. - link

13. In myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome, increased autoimmune activity against 5-HT is associated with immuno-inflammatory pathways and bacterial translocation. - link

14. A narrative review on the similarities and dissimilarities between myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) and sickness behavior. - link
psychiatra łódź
Prywatny Gabinet Psychiatryczny ul. Kopernika 62, lok. 37 90-553 Łódź
poniedziałek i czwartek od godz. 15.00 Umawianie wizyt telefonicznie po 17.00, tel.: 508 919 768