lekarz psychiatra
mapa strony psychiatry lekarz łódź lekarz łódź
piotr gałecki

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zaraz po studiach rozpocząłem pracę jako nauczyciel akademicki, na początku w Zakładzie Fizjologii Człowieka, a następie od 2002 roku w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W roku 2010 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2012 zostałem mianowany na stopień profesora nadzwyczajnego.

Psychiatrię mam zaszczyt praktykować w jednym z najlepszych zespołów terapeutycznych składających się z doświadczonych psychiatrów i psychologów. Osób z wieloletnim stażem klinicznym i praktycznym, podpartym najnowszą wiedzą naukową. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi jest obecnie jednym z najbardziej prężnych ośrodków naukowych zajmujących się psychiatrią w Polsce.

choroba schizofrenia
Obraz kliniczny manii jest w znacznym stopniu przeciwieństwem depresji. Chory jest w trwale podwyższonym nastroju, wyrażającym się wzmożonym samopoczuciem. Osoba taka ma poczucie zdolności do niezwykłych wyczynów, zarówno w dziedzinie intelektualnej, jak i pod względem wydolności fizycznej. Często snuje nierealne plany na przyszłość i nie liczy się ze swoimi rzeczywistymi możliwościami. Treść wypowiedzi chorego często przybiera formę urojeń wielkościowych. Wszelakie przeciwstawianie się zachowaniu pacjenta wywołuje jego gniew i drażliwość oraz skłonność do konfliktów. Postępowanie tych chorych cechuje lekkomyślność i rozrzutność oraz skłonność do zawierania nieprzemyślanych transakcji handlowych (kredytów), czy przypadkowych kontaktów seksualnych lub dokonywanie zbędnych zakupów. Napęd psychoruchowy tych osób jest wzmożony, a tok myślenia przyspieszony. Chorzy ci, pomimo iż mało śpią, wykazują nadmierną ruchliwość i aktywność. Ich wypowiedzi są szybkie, błyskotliwe i dowcipne. Występuje też znaczna przerzutność uwagi, a wszystko co wydarza się w otoczeniu wzbudza jedynie przelotne zainteresowanie.
psychiatra łódź
Prywatny Gabinet Psychiatryczny ul. Kopernika 62, lok. 37 90-553 Łódź
poniedziałek i czwartek od godz. 15.00 Umawianie wizyt telefonicznie po 17.00, tel.: 508 919 768