lekarz psychiatra
mapa strony psychiatry lekarz łódź lekarz łódź
piotr gałecki

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zaraz po studiach rozpocząłem pracę jako nauczyciel akademicki, na początku w Zakładzie Fizjologii Człowieka, a następie od 2002 roku w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W roku 2010 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2012 zostałem mianowany na stopień profesora nadzwyczajnego.

Psychiatrię mam zaszczyt praktykować w jednym z najlepszych zespołów terapeutycznych składających się z doświadczonych psychiatrów i psychologów. Osób z wieloletnim stażem klinicznym i praktycznym, podpartym najnowszą wiedzą naukową. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi jest obecnie jednym z najbardziej prężnych ośrodków naukowych zajmujących się psychiatrią w Polsce.

zakres terapii psychiatrycznej
psycholog łódź dr n. med. Agata Orzechowska, psycholog

Jestem absolwentką kierunku psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Po uzyskaniu tytułu magistra psychologii rozpoczęłam studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Dorosłych. W 2011 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracę pt.”Psychologiczne determinanty chorób psychosomatycznych skóry i przewodu pokarmowego”.

Obecnie jestem asystentem w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współwystępowania chorób somatycznych z zaburzeniami psychicznymi, mechanizmów osobowości sprzyjających zapadaniu na choroby psychiczne i somatyczne oraz roli psychologa w leczeniu chorób psychosomatycznych. Opublikowałam ponad 30 oryginalnych i poglądowych prac naukowych dotyczących wymienionej problematyki. Najważniejsze z nich to:

 1. Orzechowska A, Harasiuk A, Talarowska M, Zboralski K, Chojnacki J, Florkowski A. Ocena wybranych czynników psychologicznych u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego i z chorobą refluksową przełyku. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2010;19(2):115-119.

 2. Orzechowska A, Gałecki P, Talarowska M, Florkowski A, Pietras T, Górski P, Znaczenie rodziny dla przebiegu astmy oskrzelowej. Postępy Dermatologii i Alergologii, 2010; XXVI, 6:477-483.

 3. Orzechowska A, Talarowska M, Wysokiński A, Gruszczyński W, Zboralski K. Wybrane czynniki psychologiczne w łuszczycy i trądziku różowatym. Dermatologia Kliniczna, 2009; 11 (1): 17-20).

 4. Orzechowska A, Florkowski A, Gruszczyński W, Zboralski K, Wysokiński A, Gałecki P, Talarowska M. Status socjoekonomiczny a zachowania agresywne i style radzenia sobie ze stresem. Psychiatria Polska, 2009; XLIII, 1:53-63.

 5. Orzechowska A, Wysokiński A, Przybylska B, Jałosińska J, Florkowski A, Zboralski K, Gałecki P. Zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku w zależności od aktywności życiowej. Merkuriusz Lekarski, 2008; XXV, 150: 503-506.

 6. Orzechowska A, Talarowska M, Drozda R, Mirowska D, Florkowski A, Zboralski K, Gałecki P. Zespół wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek. Merkuriusz Lekarski, 2008; XXV, 150: 507-509.

 7. Orzechowska A, Wysokiński, Talarowska M, Zboralski K, Gruszczyński W. Psychological factors in the course of gastroesophageal reflux disease and irritable bowel syndrome. Gastroenterologia Polska, 2008;15 (4): 213-217.

 8. Orzechowska A, Wysokiński A, Bałecka A, Drozda R, Florkowski A, Gałecki P, Zboralski K, Talarowska M. Samouszkodzenia wśród więźniów a czynniki psychospołeczne. Suicydologia, 2008; 4(1): 42-48.

 9. Talarowska M, Berent D, Orzechowska A, Zboralski K, Gałecki P. Skala MoCA w diagnostyce zespołu amnestycznego-opis przypadku. Psychiatria Polska 2010, XLIV, 6: 905-913.
 10. Zboralski K, Gernand A, Orzechowska A, Talarowska M. Poczucie koherencji i strategie rozwiązywania problemów u pacjentów z rozpoznaniem trądziku różowatego i depresji – badania porównawcze. Postępy Dermatologii i Alergologii, 2010; XXVII, 2: 90-95.

 11. Zboralski K, Gałecki P, Wysokiński A, Orzechowska A, Talarowska M. Quality of life and emotional functioning in selected cardiovascular diseases. Kardiologia Polska, 2009; 67: 1228-1234.

 12. Zboralski K, Orzechowska A, Talarowska M, Darmosz A, Janiak A, Janiak M, Florskowski A, Gałecki P. The prevalence of computer and Internet addiction among pupils. Postępy Higieny i Medycyny Dośiwadczalnej, 2009; 63: 8-12.

 13. Wysokiński A, Talarowska M, Orzechowska A, Zboralski K, Gałecki P, Florskowski A. Current trends in tpharmacological treatment of schizophrenia presented on the XIV World Congress of Psychiatry. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2009; 3: 5-9.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję głównie teoretyczne założenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a także metody projekcyjne oraz elementy wizualizacji i relaksacji.

Proponuję indywidualne konsultacje, porady oraz diagnozę psychologiczną dla osób dorosłych i młodzieży. Przede wszystkim pomoc i wsparcie w zakresie:
- sytuacji kryzysowych (problemy w relacjach interpersonalnych w rodzinie, w związku, problemy w pracy, trudności w radzeniu sobie ze stresem, śmierć bliskiej osoby), oraz
- długotrwałych problemów psychicznych (zaburzenia nerwicowe, depresje, zaburzenia lękowe, psychozy, zaburzenia osobowości, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia psychosomatyczne).

Kontakt: Tel: 698 680 908 e-mail: agata.orzechowska@wp.pl

psychiatra łódź
Prywatny Gabinet Psychiatryczny ul. Kopernika 62, lok. 37 90-553 Łódź
poniedziałek i czwartek od godz. 15.00 Umawianie wizyt telefonicznie po 17.00, tel.: 508 919 768