lekarz psychiatra
mapa strony psychiatry lekarz łódź lekarz łódź
piotr gałecki

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zaraz po studiach rozpocząłem pracę jako nauczyciel akademicki, na początku w Zakładzie Fizjologii Człowieka, a następie od 2002 roku w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W roku 2010 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2012 zostałem mianowany na stopień profesora nadzwyczajnego.

Psychiatrię mam zaszczyt praktykować w jednym z najlepszych zespołów terapeutycznych składających się z doświadczonych psychiatrów i psychologów. Osób z wieloletnim stażem klinicznym i praktycznym, podpartym najnowszą wiedzą naukową. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi jest obecnie jednym z najbardziej prężnych ośrodków naukowych zajmujących się psychiatrią w Polsce.

choroba schizofrenia
Zapraszam do zapoznania się z aktualnościami naukowymi:

aktualności 2014 - NEW !!!
aktualności 2013
aktualności 2012
aktualności naukowe !!!

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół biologicznychi genetycznych patomechanizmów chorób psychicznych, szczególnie depresji i schizofrenii. Szereg moich prac naukowych dotyczy związku zaburzeń depresyjnych z ogólnoustrojowymi procesami zapalnymi. W nauce reprezentuję szkołę, która choroby psychiczne rozpatruje jako choroby biologiczne. Jestem autorem i współautorem ponad 150 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współredaktorem 4 monografii.

Spis publikacji:

Rozprawa doktorska:
Procesy pro- i antyoksydacyjne we krwi u osób po transplantacji nerki. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Łódź 2003.

Rozprawa habilitacyjna:
Wybrane czynniki genetyczne uczestniczące w patogenezie zaburzeń depresyjnych nawracających. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Łódź 2010.

Opracowania:

 1. Gałecki P, Szemraj J, Florkowski A, Talarowska M, Bienkiewicz M, Galecka E, Lewinski A. Single nucleotide polymorphism of the KIBRA gene in recurrent depressive disorders. Neuro Endocrinol Lett. 2010;31(1):97-102.

 2. Gałecki P, Maes M, Florkowski A, Lewiński A, Gałecka E, Bieńkiewicz M, Szemraj J. An inducible nitric oxide synthase polymorphism is associated with the risk of recurrent depressive disorder. Neurosci Lett. 2010, 486(3):184-7.

 3. Gałecki P, Maes M, Florkowski A, Lewiński A, Gałecka E, Bieńkiewicz M, Szemraj J. Association between inducible and neuronal nitric oxide synthase polymorphisms and recurrent depressive disorder. J Affect Disord. 2010 Sep 29. [Epub ahead of print]

 4. Gałecki P, Florkowski A, Bieńkiewicz M, Szemraj J. Functional polymorphism of cyclooxygenase-2 gene (G-765C) in depressive patients. Neuropsychobiology. 2010;62(2):116-20.

 5. Maes M, Gałecki P, Chang YS, Berk M. A review on the oxidative and nitrosative stress (O&NS) pathways in major depression and their possible contribution to the (neuro)degenerative processes in that illness. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010 May 12. [Epub ahead of print]

 6. Gałecki P, Florkowski A, Bobińska K, Śmigielski J, Bieńkiewicz M, Szemraj J. Functional polymorphism of the myeloperoxidase gene (G-463A) in depressive patients. Acta Neuropsychiatrica, 2010, 22, 5, 218-222.

 7. Gałecki P, Smigielski J, Florkowski A, Bobińska K, Pietras T, Szemraj J. Analysis of two polymorphisms of the manganese superoxide dismutase gene (Ile-58Thr and Ala-9Val) in patients with recurrent depressive disorder. Psychiatry Res. 2010, 30;179(1):43-6.

 8. Gałecki P, Szemraj J, Bartosz G, Bieńkiewicz M, Gałecka E, Florkowski A, Lewiński A, Karbownik-Lewińska M. Single-nucleotide polymorphisms and mRNA expression for melatonin synthesis rate-limiting enzyme in recurrent depressive disorder. J Pineal Res. 2010, 48(4):311-7.

 9. Gałecki P, Szemraj J, Bieńkiewicz M, Florkowski A, Gałecka E. Lipid peroxidation and antioxidant protection in patients during acute depressive episodes and in remission after fluoxetine treatment. Pharmacol Rep. 2009; 61(3): 436-47.

 10. Gałecki P, Szemraj J, Bieńkiewicz M, Zboralski K, Gałecka E. Oxidative stress parameters after combined fluoxetine and acetylsalicylic acid therapy in depressive patients. Hum Psychopharmacol. 2009; 24(4): 277-86.

 11. Galecki P, Szemraj J, Zboralski K, Florkowski A, Lewinski A. Relation between functional polymorphism of catalase gene (-262C>T) and recurrent depressive disorder. Neuro Endocrinol Lett. 2009; 30(3):357-62.

 12. Gałecki P, Szemraj J, Zboralski K, Florkowski A, Lewiński A. Relation between functional polymorphism of catalase gene (-262C>T) and recurrent depressive disorder. Neuroendocrinol Lett. 2009; 30(3): 153-158.

Ksiązki i podręczniki:

 1. Antoni Florkowski, Piotr Gałecki. Podstawy Psychiatrii dla studentów kierunków medycznych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Łódź 2009.

 2. Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Piotr Gałecki. Autyzm – etiopatogeneza, diagnostyka i terapia. Continuo. Wrocław. 2009.

 3. Kinga Bobińska, Piotr Gałecki. Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo. Continuo. Wrocław. 2009.

 4. Piotr Gałecki. Ocena działalności Alberta Schweitzera z perspektywy końca XX wieku. Albert Schwaitzer w oczach młodych polskich medyków. Mała Poligrafia Redemtorystów w Tuchowie. Warszawa. 1999, 47-58. Rozdział.

 5. Antoni Florkowski, Piotr Gałecki (red.). Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. (org. pod red. Nicka Bourasa i Geraldine Holt, second edition, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-60825-1). Elsevier. 2010.

 6. Andrzej Steciwko (red.). Medycyna rodzinna – co nowego? Cornetis. Wrocław. 2010. Rozdziały.

Spis moich pozostałych publikacji dostępny jest w:

 1. Bibliotece Głównej UM w Łodzi: link
 2. U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health: link
psychiatra łódź
Prywatny Gabinet Psychiatryczny ul. Kopernika 62, lok. 37 90-553 Łódź
poniedziałek i czwartek od godz. 15.00 Umawianie wizyt telefonicznie po 17.00, tel.: 508 919 768