lekarz psychiatra
mapa strony psychiatry lekarz łódź lekarz łódź
piotr gałecki

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zaraz po studiach rozpocząłem pracę jako nauczyciel akademicki, na początku w Zakładzie Fizjologii Człowieka, a następie od 2002 roku w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W roku 2010 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2012 zostałem mianowany na stopień profesora nadzwyczajnego.

Psychiatrię mam zaszczyt praktykować w jednym z najlepszych zespołów terapeutycznych składających się z doświadczonych psychiatrów i psychologów. Osób z wieloletnim stażem klinicznym i praktycznym, podpartym najnowszą wiedzą naukową. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi jest obecnie jednym z najbardziej prężnych ośrodków naukowych zajmujących się psychiatrią w Polsce.

choroba schizofrenia
Zaburzenia snu należą do jednych z najczęstszych w praktyce psychiatrycznej. Nieprawidłowy sen jest przejawem wielu zaburzeń psychicznych. Może też być zaburzeniem całkowicie niezależnym od innych chorób. Wyróżnia się kilka podstawowych typów tych dysfunkcji:

  • Bezsenność – niedostateczna ilość i/lub jakość snu w ciągu nocy, której towarzyszy w ciągu dnia złe samopoczucie, senność i zmęczenie, obniżenie nastroju, zniechęcenie. Na okresową bezsenność cierpi 20-30% dorosłej populacji.
  • Nadmierna senność (hipersomnia) – senność nie ustępuje po śnie i/lub pojawia się podczas angażującej aktywności.
  • Parasomnie – niepożądane zjawiska (najczęściej ruchowe), pojawiające się najczęściej w momencie przejścia między stanem snu i czuwania.
  • Lęki nocne – nagłemu wybudzeniu towarzyszy silne uczucie lęku, przyspieszenie akcji serca, przyspieszenie oddechu, nadmierne pocenie się.
  • Koszmary senne – to przerażające marzenia senne, występujące najczęściej w drugiej części nocy. Pacjenci dobrze pamiętają treść żywych i przerażających marzeń sennych.
  • Somnambulizm (potocznie określany, jako lunatyzm) – nawracające epizody aktywności ruchowej obecne w trakcie snu, którym nie towarzyszy powrót do świadomości. Aktywność podczas epizodu może ograniczać się do siadania w łóżku lub może być złożona (ubieranie się, przygotowywanie posiłku, wychodzenie z domu itd.).

psychiatra łódź
Prywatny Gabinet Psychiatryczny ul. Kopernika 62, lok. 37 90-553 Łódź
poniedziałek i czwartek od godz. 15.00 Umawianie wizyt telefonicznie po 17.00, tel.: 508 919 768