lekarz psychiatra
mapa strony psychiatry lekarz łódź lekarz łódź
piotr gałecki

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zaraz po studiach rozpocząłem pracę jako nauczyciel akademicki, na początku w Zakładzie Fizjologii Człowieka, a następie od 2002 roku w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W roku 2010 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2012 zostałem mianowany na stopień profesora nadzwyczajnego.

Psychiatrię mam zaszczyt praktykować w jednym z najlepszych zespołów terapeutycznych składających się z doświadczonych psychiatrów i psychologów. Osób z wieloletnim stażem klinicznym i praktycznym, podpartym najnowszą wiedzą naukową. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi jest obecnie jednym z najbardziej prężnych ośrodków naukowych zajmujących się psychiatrią w Polsce.

zakres terapii psychiatrycznej
Oferuję pomoc lekarską w ramach konsultacji indywidualnych w przypadku:
- zaburzeń depresyjnych nawracających,
- choroby afektywnej dwubiegunowej,
- zaburzeń lękowych, fobii,
- zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
- zaburzeń adaptacyjnych,
- zaburzeń związanych ze stresem,
- schizofrenii,
- zaburzeń osobowości,
- otępień,
- zaburzeń pamięci,
- bólów psychogennych,
- zaburzeń snu,
więcej o psychiatrze - ...
publikacje psychiatra
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół biologicznychi genetycznych patomechanizmów chorób psychicznych, szczególnie depresji i schizofrenii.

Szereg moich prac naukowych dotyczy związku zaburzeń depresyjnychz ogólnoustrojowymi procesami zapalnymi.

W nauce reprezentuję szkołę, która choroby psychiczne rozpatruje jako choroby biologiczne.

Jestem autorem i współautorem ponad 150 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współredaktorem 4 monografii.

więcej o psychiatrze
psychiatra łódź
Prywatny Gabinet Psychiatryczny ul. Kopernika 62, lok. 37 90-553 Łódź
poniedziałek i czwartek od godz. 15.00 Umawianie wizyt telefonicznie po 17.00, tel.: 508 919 768