Zakres terapii

Wraz z innymi specjalistami oferuję pomoc lekarską w ramach konsultacji indywidualnych w przypadku:

Ponadto oferujemy pomoc psychologiczną w formie: